Browser
Adresa:
Milice Stojadinović 21
22000 Sremska Mitrovica, Srbija
Osnovni podaci:
Pib: 100794513
Matični broj: 08234914
Tekući račun: 160-194440-17
Rukovodeće osoblje:
Direktor: Kovač Damir
Glavni dispečer: Šojić Sanja
Glavni inženjer transporta: Božić Racko
Administracija: Kovač Tatjana; Kovač Ksenija
Telefoni:
+381 22 622-734
+381 22 626-379
+381 63 50 88 34 direktor
+381 63 56 90 71 šef knjigovodstvenog sektora
+381 60 32 49 138 glavni dispečer
+381 64 31 85 317 glavni inženjer transporta
Fax:
+381 22 626-379
E-mail:
office@interkovac.com
sanjainterkovac@gmail.com
sanjasojic@interkovac.com
jovandejanovic64@gmail.com
ksenijainterkovac@gmail.com

Možete nam pisati i putem naše kontakt forme:

First name:

Last name:

E-mail name:

Your message: